Upscience sẽ có mặt tại triển lãm Space 2018 THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Upscience sẽ có mặt ở VITAFOODS Food testing

Các chứng nhận mới Food testing

Upscience được AFDIAG công nhận vì khả năng kiểm soát các sản phẩm không chứa gluten Food testing

Kết quả Khảo sát Mức độ hài lòng của Khách hàng trong năm 2017 – Upscience Pháp THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Nghiên cứu Thực phẩm biến đổi gen GMO mới Food testing

Nirs mở rộng thị trường tại Việt Nam THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Chiến lược về phân tích các chất gây ô nhiễm trong thức ăn chăn nuôi THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Dịch vụ mới để gia tăng khả năng đáp ứng nhanh! Food testing

Phòng thí nghiệm Upscience Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu dịch vụ phân tích thực phẩm Food testing