Upscience là một mạng lưới các phòng thí nghiệm quốc tế chuyên về các phân tích hoá lý, vi sinh và sinh học phân tử. Chúng tôi cung cấp các phân tích và dịch vụ đa dạng và sáng tạo trong lĩnh vực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thực phân chức năng và môi trường.

Mạng lưới hệ thống của Upscience bao gồm 6 phòng thí nghiệm ở Pháp, Ý, Brazil, Việt Nam và một trung tâm tại Trung Quốc để hỗ trợ phát triển khách hàng quốc nội địa và quốc tế. Các phòng thí nghiệm Upscience được trang bị những công nghệ hiện đại cùng sự hỗ trợ của bộ phận R&D sáng tạo. Họ cung cấp các giải pháp chuẩn hoá hoặc phát triển các phân tích và dịch vụ theo nhu cầu của bạn.
6 phòng thí nghiệm

300 nhân viên

2.000.000 phân tích/năm

3.000 khách hàng

6 phòng thí nghiệm

300 nhân viên

2.000.000 phân tích/năm

3.000 khách hàng