Phản hồi nhanh

Chúng tôi biết rằng phản hồi thông tin nhanh là quan trọng giúp khách hàng ra quyết định, chúng tôi luôn luôn đổi mới các phương pháp xét nghiệm và tốc độ thực hiện dịch vụ được giám sát chặt chẽ trong phòng thí nghiệm của chúng tôi vì đó chính là yếu tố chính đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

Chất lượng và độ tin cậy

Phòng thí nghiệm của chúng tôi được công nhận bởi: Inmetro, Cofrac, Vilas, Accredia. Sự công nhận này là sự thừa nhận về chuyên môn của chúng tôi từ một bên thứ ba độc lập. Tuy nhiên, cam kết của chúng tôi về chất lượng không dừng lại ở việc đạt được và tái chứng nhận, chúng tôi chủ động tham gia vào các ủy ban AFNOR để phát triển các phương pháp thực hành phòng thí nghiệm. Chúng tôi cũng được công nhận là một phòng thí nghiệm chuyên môn có Xác nhận của AFNOR để đánh giá phương pháp và các bộ kít thương mại.
Upscience cũng tham gia vào các chương trình kiểm tra năng lực do BIPEA tổ chức để đánh giá tối ưu hóa hiệu suất của chúng tôi.

Chuyên môn

Upscience có 60 năm kinh nghiệm trong phân tích hóa lý, vi sinh và sinh học phân tử. Đội ngũ của chúng tôi bao gồm những chuyên gia có chuyên môn cao: nhà hóa học, nhà sinh học, nhà vi sinh học với nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường phân tích thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, dược phẩm dinh dưỡng và môi trường. Phòng thí nghiệm của chúng tôi được trang trị trang thiết bị tối tân, liên tục đổi mới và có chiến lược đầu tư.