ĐƠN VỊ XUẤT BẢN

Trang web https://upscience-labs.com (từ đây về sau gọi là “Trang”) được xuất bản bởi
Neovia
Công ty cổ phần theo luật Pháp
với tổng số vốn là 30 589 692 euros
Đăng ký với sổ đăng ký thương hiệu VANNES cho các công ty theo số 636 320 038
VAT n°: FR 29 636 320 038

Văn phòng đăng ký :
Talhouët
56250 SAINT-NOLFF
Pháp
số điện thoại : + 33 (0) 297485454
email : contact@upscience-labs.com

Giám đốc Xuất bản: Hubert de Roquefeuil

HOSTING

LINKBYNET
5/9 Rue de l’Industrie
93200 Saint-Denis
Pháp

ĐẠO ĐỨC

Vì lý do đạo đức, Trang của chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức quảng cáo nào. Quảng cáo không mang lại nguồn thu cho Trang.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Tất cả khách truy cập vào Trang này phải đồng ý với các điều kiện và điều khoản sau. Nhà phát hành luôn nỗ lực nhằm đảm độ chính các và kịp thời cho các nội dung có trên Trang và có quyền điều chỉnh hoặc ngưng tạm thời hoặc vĩnh viễn một phần hoặc toàn bộ Trang bất cứ lúc nào mà không cần phải có thông báo trước.

Nhà phát hành luôn cố gắng mang đến cho người dùng các thông tin và/hoặc các công cụ khả dụng và đáng tin cậy, nhưng không thể chịu trách nhiệm cho các lỗi, thông tin không khả dụng hoặc vi-rút trên Trang.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang này và tất cả các nội dung của nó phải tuân theo và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành (bản quyền, thương hiệu, kiểu dáng và mô hình, v.v …).

Trang này và tất cả các nội dung của nó (cấu trúc, điều lệ đồ họa, văn bản, nhiếp ảnh, minh hoạ, phần mềm, hình ảnh, trình tự động, các thành phần âm thanh, v.v …) là tài sản của Đơn vị xuất bản hoặc các bên thứ ba đã cho phép Đơn vị xuất bản sử dụng.

Tất cả các quyền như sao chép, đại diện và chỉnh sửa đều được bảo lưu, áp dụng cho các tài liệu có thể tải về, hình minh hoạ và hình ảnh.

Theo luật sở hữu trí tuệ, bất kỳ nỗ lực sao chép, đại diện hoặc chỉnh sửa tất cả hoặc một phần của Trang web hoặc nội dung của nó, bằng bất kỳ phương thức hoặc quy trình nào và bất kể mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Đơn vị xuất bản, đều bị cấm và bị luật phát trừng trị.

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu thu thập được trên trang này hoàn toàn từ việc tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân của khách truy cập. Những dữ liệu này chỉ dành riêng cho việc sử dụng nội bộ và chỉ những người chịu trách nhiệm xử lý yêu cầu của khách có thể truy cập tại Đơn vị xuất bản. Không được thảo luận, bán hoặc tiết lộ cho bên thứ ba những dữ liệu này.

Theo luật pháp liên quan đến Công nghệ thông tin, Tệp và Quyền tự do dân sự, mọi người đều có quyền truy cập, sửa đổi, sửa chữa và xóa dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ:

NEOVIA marketing department – website
BP 234
56006 VANNES CEDEX
PHÁP

COOKIES

Đơn vị xuất bản sử dụng cookie để xác định bạn khi bạn truy cập Trang web nhằm mục đích phân tích thống kê.

Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn vô hiệu hóa và từ chối theo hệ thống cookie và nhận được thông báo trước khi chúng được ghi lại. Bạn đơn giản chỉ cần đọc các hướng dẫn trước khi tiếp tục.

LIÊN KẾT SIÊU VĂN BẢN

Trang này có thể bao gồm liên kết tới trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba. Sự tồn tại của các liên kết này không thể hiện rằng Nhà phát hành chấp thuận hay đảm bảo tính chính xác cho các thông tin, hoặc xác nhận bất kỳ ý kiến thể hiện trên các trang web thứ ba này và không thể tự suy luận hay mặc định mối liên hệ nào giữa Đơn vị xuất bản và các quản trị viên, tác giả hoặc chủ của các trang web ngoài này. Vì vậy, Đơn vị xuất bản sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo, cookie hoặc bất kỳ tài liệu nào khác trên các trang web đó hoặc cho bất kỳ thiệt hại thực tế hoặc bị cáo buộc nào gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kỳ thông tin, Dịch vụ hoặc dữ liệu có sẵn trên bất kỳ trang web nào nói trên.

KHÁC

Các điều kiện sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận được thực hiện giữa người dùng trang này và Đơn vị xuất bản trang. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều kiện sử dụng bổ sung cụ thể cho các phần nhất định của trang, các điều kiện này sẽ được nêu khi bạn truy cập các phần này.

Ngay cả khi cư dân các quốc gia khác cũng có thể truy cập trang này, trang web và nội dung trang web nhằm mục đích dành cho người Việt Nam truy cập và sử dụng.

Do đó, các điều kiện sử dụng và mối quan hệ giữa Đơn vị xuất bản và người sử dụng phải tuân theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ sự bất đồng nào chưa giải quyết sẽ thuộc thẩm quyền của tòa án liên quan của Hà Nội.