Tại Pháp, Upscience có ba phòng thí nghiệm phân tích nằm ở Château-Thierry, Saint Nolff gần Vannes và Thury Harcourt gần Caen. Ba phòng thí nghiệm này cung cấp một phạm vi rộng các dịch vụ phân tích đáp ứng nhu cầu của nhiều lĩnh vực khác nhau. Phòng thí nghiệm của chúng tôi liên kết với các cơ quan chính về lĩnh vực thực phẩm cho động vật và con người cũng như môi trường.

Phòng thí nghiệm của Saint Nolff và Château Thierry lần lượt chuyên về dinh dưỡng ở người và động vật cũng như có các kỹ năng về kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu cụ thể của nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phòng thí nghiệm ADGène là một trung tâm có chuyên môn về sinh học phân tử và vi sinh vật tại Thury Harcourt, thực hiện một phạm vi các dịch vụ phân tích bằng cung cấp những xét nghiệm nhanh sử dụng công nghệ PCR.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp tại Pháp

 • Phân tích thành phần và dinh dưỡng
  • Giá trị dinh dưỡng
  • Độ ổn định của sản phẩm
 • Chất nhiễm*
  • Thuốc trừ sâu
  • Dioxin
  • Kim loại nặng
  • Độc tố nấm mốc
  • Chất kích thích
  • Dị nguyên
  • Các chất nhiễm khác
 • Sinh vật biến đổi gen (GMO)
 • Định danh loài
 •  Kĩ thuật dự đoán NIRS
 • Hoạt chất
 • Phân tích vi sinh
 • Phân tích nước
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Kiểm tra và thanh tra
 • Phát triển và phê chuẩn Phương pháp
 • Lấy mẫu nước