Ngoài các loại chất nhiễm chính (độc tố nấm mốc, thuốc trừ sâu, dioxin, các dị nguyên, chất kích thích), Upscience đã phát triển dịch vụ để phân tích một số các chất khác đem lại cho khách hàng một giải pháp toàn cầu cho kế hoạch kiểm soát của khách hàng.

  • Kháng sinh: ở đa số các nước, các quy định đặt ra giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với nồng độ kháng sinh trong thực phẩm.
  • Axit Cyanuric, melamine, ammeline, amelide, Diciandiamide
  • Hàm lượng xương / bột (bột động vật)
  • Axit Phytic
  • Glucosinolate
  • Yếu tố Antitrypsic
  • Monopropylene glycol
  • Nitrite