Upscience, các chuyên gia trong lĩnh vực phân tích thức ăn và chuyên gia trong các ngành hóa hữu cơ, vi sinh và sinh học phân tử có thể hỗ trợ khách hàng trong việc theo dõi hiệu quả dinh dưỡng, kiểm soát hiệu quả dinh dưỡng và chất lượng sản phẩm.

  • Đánh giá thành phần và xác thực các nguyên liệu thô của khách hàng
  • Xác định giá trị dinh dưỡng của các sản phẩm trộn sẵn, phụ gia và sản phẩm cuối
  • Quản lý các khía cạnh chính của việc dán nhãn (giá trị dinh dưỡng, xác thực)
  • Quản lý nguy cơ nhiễm bẩn có thể ảnh hưởng lên chất lượng sản phẩm