Upscience là chuyên gia trong lĩnh vực phân tích thực phẩm và có chuyên môn trong ngành các hóa hữu cơ, vi sinh. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách trong việc kiểm soát các nguy cơ cho sức khỏe và dán nhãn sản phẩm :

  • Quản lý nguy cơ cho sản phẩm của quý khách liên quan đến các quy định về chất nhiễm và tác nhân gây bệnh trong thực phẩm nhờ có Upscience.
  • Quản lý các khía cạnh chính của việc dán nhãn như là các tuyên bố về dinh dưỡng và giá trị dinh dưỡng để đảm bảo sản phẩm của khách hàng tuân thủ quy định khi khách hàng đưa ra chiến lược truyền thông mà mình thiết lập.
  • Cải thiện sản phẩm của quý khách với chuyên môn phân tích của Upscience. Chúng tôi giúp khách hàng hiểu sâu sắc về thành phần sản phẩm của mình.