Là một phần trong mạng lưới các phòng thí nghiệm này, Upscience có một cơ sở tại Bình Dương, Việt Nam.
Kết từ khi thành lập năm 2009, phòng thí nghiệm đã phát triển một cách đáng kể về kỹ năng kỹ thuật và Chuyên môn trong xét nghiệm thức ăn Chăn nuôi và thức ăn Thú cưng, trở thành một trong những phòng thí nghiệm tham chiếu trong những lĩnh vực này và tiếp tục mở rộng hoạt động phân tích sang lĩnh vực Thức ăn.
Vượt hơn một dịch vụ đơn thuần, chúng tôi cung cấp một phạm vi đầy đủ các giải pháp tùy chọn sáng tạo bao gồm dịch vụ xét nghiệm, dự báo NIR, dán nhãn dinh dưỡng, thanh tra, tư vấn và huấn luyện nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu chiến lược của quý khách tuân thủ với pháp luật.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp tại Việt nam

 • Phân tích thành phần và dinh dưỡng
  • Giá trị dinh dưỡng
  • Độ ổn định của sản phẩm
 • Chất nhiễm
  • Kim loại nặng
  •  Độc tố nấm mốc
  • Dị nguyên
  • Các chất nhiễm khác
 • Kĩ thuật dự đoán NIRS
 • Phân tích vi sinh
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Kiểm tra và thanh tra
 • Phát triển và phê chuẩn Phương pháp