Upscience, chuyên về phân tích thức ăn cho thú cưng và chuyên gia trong các ngành hóa hữu cơ, vi sinh và sinh học phân tử có thể hỗ trợ quý khách trong việc theo dõi hiệu quả dinh dưỡng, kiểm soát hiệu quả dinh dưỡng và chất lượng sản phẩm.

  • Đánh giá thành phần và xác thực các nguyên liệu thô của quý khách
  • Xác định giá trị dinh dưỡng của các sản phẩm cuối cùng trộn sẵn, phụ gia và sản phẩm cuối
  • Quản lý các khía cạnh chính của việc dán nhãn (giá trị dinh dưỡng, xác thực)
  • Quản lý nguy cơ nhiễm bẩn có thể ảnh hưởng lên chất lượng sản phẩm
  • Cải thiện sản phẩm mới với công thức dành riêng cho giai đoạn phát triển