Tại sao nó lại quan trọng?

Tất cả thực phẩm có thể bị nhiễm bẩn bởi các vi sinh vật gây bệnh trong quá trình sàn xuất hoặc khi bảo quản. Một số tác nhân gây bệnh là truyền nhiễm và một số sản sinh ra độc chất mà độc chất này vẫn còn trong sản phẩm dù đã được xử lý nhiệt.

Tại Châu Âu, quy dinh chung (EC) Số 2073/2005 xác định các tiêu chuẩn cho tính an toàn vi sinh của thực phẩm và yêu cầu về vệ sinh trong chuỗi sản xuất. Quy định yêu cầu xét nghiệm vi sinh là bắt buộc đối với đa số các máy xử lý thịt và nhấn mạnh rằng xét nghiệm vi sinh cần được lồng ghếp vào quy trình chất lượng chung của nhà sản xuất thực phẩm bằng cách đặt ra các kế hoạch sản xuất phù hợp. Tại Việt Nam, quy định về an toàn vi sinh đối với các sản phẩm thực phẩm được mô tả trong quy định QCVN 8-3:2011/BYT
Trong ngành công nghiệp chăn nuôi, tuân thủ với thực hành sản xuất tốt (GMP) đã trở thành một chuẩn mực ở nhiều quốc gia. Gần đây hơn, GMP + khuôn khổ FSA (đảm bảo an toàn chăn nuôi), được phát triển để đối phó với nhiều vấn đề về vi sinh, đã được thực hiện ngày càng nhiều trong ngành công nghiệp. Khuôn khổ này bao gồm kế hoạch kiểm soát vi sinh đối với vật liệu thô và thành phẩm.

Upscience có thể giúp bạn như thế nào?

Upscience là người bạn đồng hành giúp khách hàng quản lý rủi ro vi sinh. Chúng tôi đã phát triển phương pháp phân tích vi sinh nhanh dựa vào phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để định danh và định lượng tác nhân gây bệnh nhanh chóng, nhằm tăng cường sự linh hoạt cho khách hàng và tạo thuận lợi cho khách hàng ra quyết định. Đội ngũ của chúng tôi cũng có thể giúp khách hàng thực hiện kế hoạch kiểm soát tại địa điểm sản xuất của khách hàng.