Tại sao nó lại quan trọng?

Chất lượng vật liệu thô của khách hàng là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng của thành phẩm. Sử dụng hệ thống tiên lượng, khách hàng có thể thay đổi công thức để kiểm soát chất lượng thành phẩm.

Công nghệ NIR sử dụng phản xạ hồng ngoại của một vật liệu để tiên lượng tính chất và nồng độ của các phân tử có chứa trong vật liệu đó. Công nghệ này cung cấp kết quả nhanh và chính xác về vật liệu thô và thành phần của thành phẩm. Khách hàng có thể sử dụng những kết quả này để thay đổi công thức nhằm đảm bảo sản phẩm nhất quán qua các lô.

Upscience có thể giúp bạn như thế nào?

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong công nghệ NIR, Upscience đã phát triển một phạm vi hiệu chuẩn để phân tích rộng rãi nhiều vật liệu thô và sản phẩm chăn nuôi và thực phẩm thành phẩm. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ khách hàng thực hiện hệ thống tại địa điểm sản xuất của khách hàng và đảm bảo rằng việc hiệu chuẩn của khách hàng được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi luôn luôn có thể thực hiện xét nghiệm hiệu chuẩn mới để mở rộng dịch vụ chúng tôi cung cấp và chúng tôi có thể phát triển các xét nghiệm hiệu chuẩn cụ thể theo nhu cầu của khách hàng.