Một phạm vi phân tích và dịch vụ toàn diện

Upscience cung cấp một phạm vi rộng các phân tích và dịch vụ nhằm giúp quý khách đảm bảo, tối ưu hóa và kiểm soát sản phẩm và quy trình sản xuất. Dịch vụ phân tích và dịch vụ cá nhân, chẳng hạn như hỗ trợ kỹ thuật, huấn luyện, phát triển và xác minh phương pháp, kiểm tra

Một mạng lưới toàn cầu với quy mô con người

Mạng lưới của chúng tôi kết hợp chuyên môn của một nhóm quốc tế với sự kết nối của các phòng thí nghiệm linh hoạt có quy mô con người sẽ gắn kết thành một mối quan hệ hiệu quả nhằm hỗ trợ mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

60 năm kinh nghiệm

Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, chúng tôi nhận biết các thử thách mà khách hàng đang phải đối mặt. Điều này, kết hợp với chuyên môn cao của chúng tôi trong phân tích hóa lý, vi sinh, đảm bảo khách hàng sẽ nhận được giải pháp phù hợp và sáng tạo.