Xác định Hạn sử dụng (Use-By Date, hay UBD) và Hạn dùng tốt nhất (Best Before Date, hay BBD)

UBD và BBD là hai mục thông tin khác nhau được trình bày trên bao bì sản phẩm mà không được nhầm lẫn. Cả hai đều cho biết thông tin về khoảng thời gian một sản phẩm phù hợp để tiêu thụ. Hạn sử dụng (UBD) chỉ ngày mà một sản phẩm phải được tiêu thụ. Tất cả các sản phẩm (tươi sống hay đóng gói) phải hiển thị thông tin này. Sau ngày này, không được tiêu thụ sản phẩm vì sản phẩm có thể có nguy cơ cho sức khỏe. Hạn dùng tốt nhất (BBD) chỉ ngày mà sản phẩm có thể mất một số chất lượng dinh dưỡng hoặc hương vị. Sau ngày này, sản phẩm có thể được tiêu thụ mà không có nguy cơ cho sức khỏe. Việc xác định hai ngày này cụ thể cho từng sản phẩm. Upscience cung cấp một giải pháp giải quyết được nhu cầu bao gồm hai giai đoạn:

giai đoạn 1: thiết lập thông số kỹ thuật (mô tả đặc tính của thực phẩm và quy trình chế biến)
giai đoạn 2: công cụ xác minh và thẩm định vòng đời sản phẩm : các thay thế chất cảm quan: phân tích pH, hoạt tính của nước (aw), sự tăng trưởng của vi sinh vật:

Trong quy định Số 1169/2011 về thông tin thực phẩm dành cho khách hàng, hạn dùng được định nghĩa trong Điều 14 là “… ngày một thực phẩm được cho là không an toàn theo Điều 14 (2) đến (5) của Quy định (EC) Số 178/2002″. Nhiều cơ quan quản lý cũng đề cập đến điều kiện này trong quy định của họ.
Đặc tính về chất béo
Một chất lipid hay chất béo được tạo thành từ các phân tử có tính chất kỵ nước. Chất báo chủ yếu tạo thành từ các triglyceride là các ester dẫn xuất từ một phân tử glycerol và 3 axit béo.
Chúng được tìm thấy trong tự nhiên trong giới động vật và thực vật, ở thể rắn (mỡ) và thể lỏng (dầu). Các nhà sản xuất thức ăn, thức ăn chăn nuôi và thực phẩm chức năng có thể:

kiểm soát các đặc tính về lipid của sản phẩm,
đánh giá sự thay đổi, kiểm soát độ ổn định oxy hóa của sản phẩm

Upscience cung cấp một phạm vi phân tích rộng về đặc tính của lipid: thành phần axit béo, axit béo tự do, cholesterol, sterol, chiết xuất chết bèo, giá trị peroxide, hexanal, xét nghiệm oxy hóa, v.v phân tích qua đo màu, HPLC hoặc GC/MS.

Độ ổn định oxy hóa là một thông số để đánh giá chất lượng của dầu và mỡ. Thông số này phản ảnh chất lượng của vật liệu thô và tùy vào thành phần hóa học của béo và điều kiện xử lý và bảo quản.
Để đánh giá độ ổn định oxy hóa, dầu và mỡ phải được kiểm tra qua một xét nghiệm oxy hóa nhanh dưới nhiệt độ, nồng độ oxy, ánh sáng và lắc chuẩn hóa.