Tại Trung Quốc, Upscience đề nghị các dịch vụ tư vấn cho các nhà sản xuất thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Các chuyên gia của Upscience đã tham gia mọi miền để hỗ trợ các khách hàng trong việc thực hiện hệ thống chất lượng, đánh giá phòng thí nghiệm nội bộ thông qua các bài kiểm tra năng lực, việc tối ưu hóa quy trình và xây dựng các phòng thí nghiệm.