Tại Ý, Upscience có một địa điểm phân tích nằm tại Modena, (Emilia Romagna) ở phía bắc của nước Ý. Với hơn 40 năm chuyên môn, phòng thí nghiệm cung cấp một phạm vị rộng các phân tích với chuyên môn cao trong Nhãn thực phẩm, Dioxin, Độc tố nấm mốc, Thuốc trừ sâu, Vitamin và Thuốc. Phòng thí nghiệm Ý có chuyên môn trong phân tích dinh dưỡng người và động vật và phân tích môi trường.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp tại Ý

 • Phân tích thành phần và dinh dưỡng
  • Giá trị dinh dưỡng
  • Độ ổn định của sản phẩm
 • Chất nhiễm
  • Thuốc trừ sâu
  • Dioxin
  • Kim loại nặng
  •  Độc tố nấm mốc
  • Dị nguyên
  • Các chất nhiễm khác
 • Sinh vật biến đổi gen (GMO)
 • Định danh loài
 • Kĩ thuật dự đoán NIRS
 • Hoạt chất
 • Phân tích vi sinh
 • Phân tích nước
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Kiểm tra và thanh tra
 • Phát triển và phê chuẩn Phương pháp