Upscience sẽ có mặt tại triển lãm Space 2018

THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Upscience sẽ có mặt tại Space lần thứ 32, triển lãm quốc tế chuyên về chăn nuôi và sản xuất chăn nuôi, từ ngày 11 đến 14/09/2018.


Một cuộc hội nghị về đề tài «NIR và ứng dụng trong thức ăn chăn nuôi» sẽ được tổ chức ngày thứ ba 11/09/2018 lúc 11g. Cuộc hội nghị sẽ được dẫn chương trình bởi Julien Guillory (Nhà phát triển Kinh doanh NIR). Do số lượng chỗ có hạn, mời quý vị đăng ký sớm nhất.

Quý vị hãy đến gặp chúng tôi tại quày của chúng tôi hoặc sau khi kết thúc cuộc hội nghị này, chúng tôi sẽ hân hạnh trao đổi về các dự án của quý vị.


Năm nay chúng tôi sẽ lại có mặt tại quày  Neovia, SẢNH 5 quày C 72.

Những người liên hệ hiện diện của quý vị tại cuộc triển lãm này sẽ là:

  • Céline FLOQUET – Phụ trách Thương mại Pháp
  • Cyril SAUVAN – Phụ trách Thương mại Tập đoàn và Xuất khẩu
  • Marion SANCHEZ – Phụ trách Thương mại vùng Bretagne
  • Yannick NEGRITIU – Phụ trách Thương mại vùng Sud Est
  • Claire NOBILEAU – Phụ trách Thương mại vùng Sud Ouest
  • Martine LE GOUGUEC – Trợ lý Thương mại
  • Véronique ESPADINHA – LANGUILLE – Giám đốc Sản phẩm
  • Julien GUILLORY – Kỹ sư Thương mại NIR
  • Séverine BEAUMONT – NIR

Để thống nhất về một cuộc hẹn với một người trên đây, xin hãy liên hệ với chúng tôi để kiểm tra các ngày hiện diện của những người này tại triển lãm: contact@fr.upscience-labs.com hoặc theo số 01 71 25 06 06.

Hẹn sớm gặp lại

SHARE