Upscience sẽ có mặt ở VITAFOODS

Food testing

Upscience sẽ có mặt ở VITAFOODS, cuộc triển lãm chuyên về các chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng và thực phẩm và đồ uống chức năng từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 năm 2018 tại Geneva

Hãy đến gặp chúng tôi, chúng tôi rất vui được nói chuyện với quý vị về các dự án của quý vị.

Chúng tôi sẽ ở gian hàng K 69.

Có mặt tại triển lãm sẽ là:

  • Céline Floquet – Trưởng phòng kinh doanh Pháp
  • Cyril Sauvan – Quản lý Bán hàng Nhóm và Xuất khẩu
  • Yannick Negrutiu – Trưởng phòng Kinh doanh Đông Nam
  • Véronique Espadinha Languille – Quản lý Sản phẩm

Nếu quý vị muốn sắp xếp một cuộc gặp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: contact@fr.upscience-labs.com

Mong sớm được gặp quý vị

Đội ngũ Upscience

SHARE