Tại sao nó lại quan trọng?

Một dị nguyên là một chất gây phản ứng dị ứng, tức là một chuỗi phản ứng trong hệ miễn dịch của cơ thể. Trong trường hợp các dị nguyên thực phẩm, điều này có thể là kết quả của việc tiếp xúc, tiêu hóa hoặc hít phải.
Dị ứng thức ăn là một vấn đề y tế công cộng thực sự. Sự xuất hiện của hiện tượng dị ứng thức ăn tăng lên rất nhiều trong những năm gần đây, từ 1% vào năm 1970 đến 6 đến 8% dân số ngày nay. Dưới dạng bệnh lý, dị ứng có thể biểu hiện theo nhiều cách: qua phản ứng da (ví dụ: nổi mày đay, eczema), phản ứng hô hấp (ví dụ: hen suyễn), biểu hiện qua mắt (ví dụ: viêm kết mạc) và thậm chí có thể gây tử vong (ví dụ: sốc phản vệ, phù mạch).
Tần suất dị ứng thức ăn và hệ lụy của nó cho sức khỏe đã khiến cho các cơ quan công quyền đưa ra các biện pháp về thông tin dành cho người tiêu dùng.

Quy định INCO (EC) Số 1169/2011 và Nghị định Số 2015-447 áp đặt nghĩa vụ nêu rõ sự hiện diện của các chất dị nguyên trong sản phẩm đối với các nhà sản xuất và nhà bán lẻ. Theo Chỉ thị 2007/68/CE, mười bốn dị nguyên chính phải được đề cập, trên nhãn đối với sản phẩm được đóng gói hoặc qua thông tin được cung cấp, chẳng hạn như trên menu đối với sản phẩm không được đóng gói khi chúng được dùng làm các thành phần trong thức ăn. Thành phần phải xuất hiện trên nhãn trong phần danh sách các thành phần và bao gồm tham chiếu rõ ràng đến tên của dị nguyên. Quy định về việc dán nhãn chỉ áp dụng cho các thành phần được nhà sản xuất đưa vào công thức sản phẩm một cách có chủ ý. Vì vậy, các nhà sản xuất nông sản phải đánh giá nguy cơ nhiễm bẩn và nổ lực hết mức để giảm việc nhiễm bẩn.

Upscience có thể giúp bạn như thế nào?

Upscience phân tích dị nguyên bằng xét nghiệm Elisa.