Upscience, các chuyên gia trong các ngành hóa hữu cơ, vi sinh và sinh học phân tử, hỗ trợ tất cả các tổ chức tư vấn và kỹ thuật, công ty xây dựng, tổ chức kiểm tra, công ty năng lượng và hàng hóa và các nhà chức trách địa phương trong việc kiểm soát chất lượng nước và quản lý nguy cơ liên quan đến nước:

  • Quản lý các nguy cơ liên quan đến Legionella
  • Kiểm soát chất lượng của hệ thống nước
  • Đảm bảo quản lý các hồ sơ thanh tra y tế của quý khách