Upscience đã phát triển chuyên sâu trong kiểm tra Thực phẩm chức năng. Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng phân tích các sản phẩm của mình, kiểm soát hiệu quả của chúng và tuân thủ các quy định đối với tất cả các sản phẩm của khách hàng, như là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, bao gồm các sản phẩm dinh dưỡng thể thao, sản phẩm bổ sung ăn kiêng, các chế phẩm từ thực vật hoặc thảo dược dưới dạng viên nang, viên tròn, viên nén, viên bao, bột, ống chất lỏng.

  • phân tích nguyên liệu thô và thực phẩm bổ sung dạng thành phẩm của khách hàng
  • hỗ trợ các nỗ lực tuân thủ quy định của khách hàng.

Các phòng thí nghiệm của chúng tôi tại Pháp đều là thành viên của Hiệp hội quốc gia về thực phẩm bổ sung (SYNADIET) hiện bao gồm 90% các công ty thực phẩm bổ sung tại Pháp.