Các phương pháp phân tích tiêu chuẩn không phải lúc nào cũng phù hợp với đặc trưng của sản phẩm hoặc độ phức tạp của chất nền của khách hàng. Khách hàng có thể cần những kỹ thuật phân tích mới nhằm tối ưu hóa hoặc củng cố sản phẩm của mình, nhưng phát triển phương pháp phân tích là một quá trình đắt đỏ và mất nhiều thời gian không phải lúc nào cũng có thể thực hiện tại công ty do hạn chế về chuyên môn hoặc vật liệu.

Đây là lý do đội ngũ R&D của chúng tôi chuyên sâu về phát triển các phương pháp phân tích và hỗ trợ khách hàng đối với bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến R&D. Chúng tôi có thể phát triển kỹ thuật mới dựa trên yêu cầu của khách hàng, với các dự án phát triển theo yêu cầu. Các đề cương của chúng tôi đi theo một quy trình phê chuẩn nghiêm ngặt căn cứ trên các phương pháp nội bộ nhằm đảm bảo chúng đáng tin cậy và thống nhất.