Chúng tôi tổ chức các buổi huấn luyện cho tất cả những người quản lý trong công ty của quý khách (kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, quản lý chất lượng, kỹ thuật viên bảo trì) nhằm giúp quý khách bảo đảm, kiểm soát và tối ưu hóa các quy trình và sản phẩm của mình.
Upscience cung cấp cho khách hàng:

  • các mô đun huấn luyện súc tích và phù hợp
  • các buổi huấn luyện giữa các công ty hoặc trong nội bộ công ty

Các khóa huấn luyện cho giám đốc chất lượng

Các buổi huấn luyện cụ thể được tổ chức về những vấn đề sau:

“Huấn luyện về ISO 17025” : khóa huấn luyện này được thiết kế cho các phòng thí nghiệm đảm nhận các hoạt động lấy mẫu và kiểm tra. Trong khóa huấn luyện này, khách hàng sẽ làm quen với các yêu cầu của quy định và quy trình chứng nhận ISO.
“Dòng mẫu và kiểm soát chất lượng trong các phòng thí nghiệm nội bộ”: khóa đào tạo này được thiết kế cho người quản lý chất lượng muốn cải thiện việc theo dõi và kiểm soát các kết quả thu được trong các phòng thí nghiệm nội bộ của họ.

Tất cả các khóa huấn luyện đều được truyền đạt bằng cách sử dụng những ví dụ cụ thể và nghiên cứu tình huống. Chúng tôi cũng huấn luyện cho nhân viên của khách hàng cách sử dụng các thiết bị chuyên dụng như là máy NIR. Chúng tôi có thể thiết lập những khóa huấn luyện tùy chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.