Upscience là một tổ chức đào tạo được chứng nhận. Chúng tôi tổ chức các buổi huấn luyện cho tất cả những người quản lý trong công ty của quý khách (kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, quản lý chất lượng, kỹ thuật viên bảo trì) nhằm giúp quý khách bảo đảm, kiểm soát và tối ưu hóa các quy trình và sản phẩm của mình.
Upscience cung cấp cho khách hàng:

  • các mô đun huấn luyện súc tích và phù hợp
  • các buổi huấn luyện giữa các công ty hoặc trong nội bộ công ty

Các khóa huấn luyện cho giám đốc chất lượng

Các buổi huấn luyện cụ thể được tổ chức về những vấn đề sau:

  • “Huấn luyện về ISO 17025” : khóa huấn luyện này được thiết kế cho các phòng thí nghiệm đảm nhận các hoạt động lấy mẫu và kiểm tra. Trong khóa huấn luyện này, khách hàng sẽ làm quen với các yêu cầu của quy định và quy trình chứng nhận ISO.
  • “Các vấn đề với GMO. Chiến lược phát hiện và kế hoạch lấy mẫu”: trong khóa huấn luyện này, người quản lý chất lượng và sản xuất sẽ có kiến thức về các quy định liên quan đến GMO và chiến lược phát hiện GMO. Họ được giới thiệu cách thực hiện các kế hoạch kiểm soát GMO.

Các khóa huấn luyện cho kĩ thuật viên bảo trì

 

  • “Các vấn đề và kiểm soát nguy cơ liên quan đến Legionella trong tháp giải nhiệt bằng không khí”: các kỹ thuật viên bảo trì chịu trách nhiệm quản lý nguy cơ liên quan đến Legionella được huấn luyện về các khía cạnh khoa học và quy định của các vấn đề về Legionella. Người tham gia được cung cấp các công cụ chẩn đoán và phương pháp khắc phục để kiểm soát các nguy cơ vệ sinh trong hệ thống giải nhiệt.
  • “Các vấn đề và kiểm soát nguy cơ liên quan đến Legionella trong hệ thống nước nóng”: công nhân và kỹ thuật viên bảo trì có thể thu được kinh nghiệm về cách theo dõi chất lượng nước, các hành động và phương pháp phòng ngừa và khắc phục nhằm quản lý nguy cơ liên quan đến Legionella trong hệ thống nước nóng.

Tất cả các khóa huấn luyện đều được truyền đạt bằng cách sử dụng những ví dụ cụ thể và nghiên cứu tình huống. Cuối buổi hội thảo chuyên đề, người tham gia sẽ được cấp chứng nhận. Chúng tôi cũng huấn luyện cho nhân viên của khách hàng cách sử dụng các thiết bị chuyên dụng như là máy NIR. Chúng tôi có thể thiết lập những khóa huấn luyện tùy chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.