Tại sao nó lại quan trọng?

Nước là nguồn nguyên liệu tự nhiên vô giá được sử dụng cho nhu cầu tiêu dùng của con người, trồng trọt, tưới tiêu, sản xuất thực phẩm, … Chất lượng nước là yếu tố quan trọng để quản lý thành công chuỗi an toàn thực phẩm, canh tác và kiểm soát các nguy cơ dịch bệnh, nhiễm độc. Nước cần được kiểm tra các đặc tính hóa lý (màu, mùi, chất rắn, pH, độ dẫn điện, độ cứng, v.v.), thành phần (khoáng chất), chất gây ô nhiễm (kim loại nặng, thuốc trừ sâu, hóa chất), các chỉ số vi sinh và mầm bệnh.

Làm thế nào Upscience có thể giúp bạn?

Upscience đưa ra một loạt các phân tích để hỗ trợ nông dân, các ngành quản lý chất lượng nước”