Tại sao nó lại quan trọng?

Vi khuẩn Legionella có khả năng xuất hiện trong tất cả các hệ thống nước nóng sinh hoạt và tháp giải nhiệt, gây nên các bệnh hô hấp chết người khi công tác bảo trì kém chất lượng hoặc thiết bị quá cũ. Có hơn 50 loài Legionella, bao gồm Legionella pneumophila là loài chịu trách nhiệm đối với 80% số ca bệnh. Mặc dù ai cũng có thể nhiễm vi khuẩn này, song những người bị suy giảm miễn dịch hoặc khó thở là những đối tượng chính mắc bệnh. Nhiễm trùng xảy ra sau khi hít phải sol khí nhiễm vi khuẩn.

Hai phương pháp phân tích chuẩn tắc giúp có thể chứng minh được sự hiện diện của những vi khuẩn này. Các quy định nêu rõ cách sử dụng những phương pháp này. Thông tư do Cục trưởng Cục Y tế (DGS, Directorate-General for Health) ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2010 (DGS / EA4 / 2010/448) và Lệnh ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2010 bắt buộc các cơ sở phục vụ cộng đồng phải có nghĩa vụ tiến hành phân tích nhằm phát hiện Legionella và thiết lập một hồ sơ y tế. Thông tư này khiến người quản lý của cơ sở đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nước cung cấp. Trong trường hợp xuất hiện Legionella, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành điều tra và toàn bộ cơ sở phải đóng cửa trong thời gian khử trùng và phân tích phản biện (15-20 ngày).

Upscience có thể giúp bạn như thế nào?

Upscience cung cấp cho quý khách một phạm vi phân tích toàn diện kết hợp với dịch vụ lấy mẫu nước, kiểm tra tại chỗ và huấn luyện nhân viên.