Tại sao nó lại quan trọng?

Thuật ngữ chất có hoạt tính hay hoạt chất chỉ một hóa chất có tác dụng trị liệu Hoạt chất thường hiện diện ở một tỷ lệ nhỏ so với các tá dược.

Mặc dù vẫn có những thuốc có chứa hoạt tính chiết xuất từ thực vật, đa số các dược phẩm hiện đại có chứa hoạt chất trong đó công thức hóa học của phân tử được biết rõ.

Quy định về Thực vật của Pháp liệt kê 540 loài thực vật được cho phép dùng trong sản xuất chất bổ sung thực phẩm cùng với các điều kiện để chúng có thể được dùng. Luật này áp đặt kiểm soát phân tích đối với việc định danh/mô tả đặc điểm thực vật và đối với một số chất gây hại tiềm ẩn.

Upscience có thể giúp bạn như thế nào?

Upscience cung cấp cho khách hàng một phạm vi phân tích toàn diện nhằm đảm bảo cho việc tuân thủ pháp lý của khách hàng.