Tại sao nó lại quan trọng?

Thuốc trừ sâu là các sản phẩm hóa học được dùng để đẩy lùi, tiêu diệt hoặc kiểm soát sâu bọ và các loài thực vật và động vật không mong muốn. Chúng bao gồm: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc điều hòa tăng trưởng và thuốc đuổi côn trùng.
Thuật ngữ “thuốc trừ sâu” có định nghĩa rộng hơn là “sản phẩm bảo vệ thực vật”. Nó cũng bao gồm các phân tử dùng trong thú y, phân tử để bảo vệ gỗ và các phân tử được dùng trong sơn. Thuật ngữ “sản phẩm bảo vệ thực vật” thường được dùng để mô tả những sản phẩm chỉ dùng trên thực vật.

Tất cả các câu hỏi liên quan đến các giới hạn về dư lượng thuốc trừ sâu theo pháp luật trong thức ăn và thức ăn chăn nuôi được chi phối bởi Quy định (EC) Số 396/2005. Quy định này cũng bao gồm các điều khoản về kiểm soát chính thức về dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật mà dư lượng này có thể phát sinh khi dùng loại thực phẩm này.

Upscience có thể giúp bạn như thế nào?

Upscience cung cấp xét nghiệm phân tích nhiều chất dư lương sử dụng phương pháp Quetcher kết hợp với GC-MS / MS và HPLC – MS / MS (tiêu chuẩn UNI EN 15662 2009). Phạm vi linh hoạt của xét nghiệm phân tích cho phép khách hàng đảm bảo truy xuất nguồn gốc toàn diện đối toàn bộ dịch vụ.
Dịch vụ xét nghiệm thuốc trừ sâu của chúng tôi có thể mở rộng: đội ngũ R&D của chúng tôi có thể phát triển các phương pháp phân tích mới cho các phân tử mới theo nhu cầu. Chúng tôi theo dõi các thay đổi pháp lý để đảm bảo rằng phương pháp của chúng tôi phù hợp với các quy định hiện hành.