Tại sao nó lại quan trọng?

Một số chất nhất định bị cấm đối với ngựa tham gia thi đấu.
Phân tử chính có thể liên quan đến việc nhiễm bẩn được tìm thấy trong các loài thực vật sau đây: cỏ linh lăng, trà, ca cao, cây anh túc, cây sậy khổng lồ và cây cà độc dược.
Việc nhiễm bẩn có thể xảy ra ở nhiều giai đoạn khác nhau trong quy trình sản xuất chăn nuôi:

  • Trong lúc thu hoạch
  • Trong lúc vận chuyện
  • Trong lúc bảo quản vật liệu thô

Upscience có thể giúp bạn như thế nào?

Upscience sử dụng phân tích Sắc Ký Lỏng (UPLC) kết hợp với Khối phổ phân giải cao. Phương pháp này cho phép chúng ta phát hiện và định lượng các nguyên tố siêu vi lượng trong các chất nền phức tạp, chẳng hạn như vật liệu thô hữu cơ và thức ăn cho ngựa, với độ đặc hiệu cao.